Náhradní plnění pro firmy

S pojmem náhradní plnění se setkáváme velice často, někdo ho nazývá „invalidní daní“, jiní ho vnímají jako společenskou a morální odpovědnost, či povinnost.

Ať už ho vnímáme jakkoli, náhradní plnění má svá jasně stanovená pravidla, která vycházejí ze zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Náhradní plnění pro firmy

Společnosti, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, již musí řešit oblast náhradního plnění a mají povinnost zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním znevýhodněním.

Při nesplnění této podmínky si může zaměstnavatel vybrat, v jaké podobě bude náhradně plnit:

  •  odvodem finančního obnosu do státního rozpočtu
  •  čerpat náhradní plnění nákupem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek chráněným dílnám
  •  kombinace předchozích dvou variant náhradního plnění

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ze dne 13. května 2004 číst zde

On-line rezervace náhradního plnění

* nutné vyplnit

Partneři