Blíží se termín podání ohlášení o plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 2016

Blíží se termín podání ohlášení o plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Náhradní plnění za rok 2016

Nesplnění povinnosti vypočítat plnění, vyplnit příslušný tiskopis a včas odvést do státního rozpočtu je považováno za porušení zákona o zaměstnanosti s nemalou pokutou. Za nezaměstnávání zdravotně postižených osob může být vyměřena pokuta až do výše 1 000 000 korun, za neplnění oznamovacích povinností (např. nepodání tiskopisu oznámení) až do výše 100 000 korun. Kontrola zaměstnávání osob se zdravotním postižením a náhradního plnění náleží příslušným úřadům práce i inspektorátům práce.

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením se vztahuje na všechny (s výjimkou příslušníků vojáků z povolání ve služebním poměru, obecní policie, inspektorů báňských úřadů a výjezdových skupin poskytovatelů záchranné služby), kteří za sledované období zaměstnávají v průměru více než 25 zaměstnanců. Splněním povinnosti není jen skutečné zaměstnání, ale i takzvané náhradní plnění. Povinnost může zaměstnavatel splnit:

  •   zaměstnáním 4 % OZP v pracovním poměru,
  •   odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami zdravotně postiženými, nebo od osob samostatně výdělečně činných, jež nezaměstnávají jiné osoby, ale jsou osobami zdravotně postiženými, nebo zadáváním zakázek těmto osobám,
  •   odvodem do státního rozpočtu,
  •   kombinací výše uvedeného.

Nedílnou součástí pro ohlášení o plnění povinného podílu je povinná příloha, kde zaměstnavatel uvede identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly výrobky nebo služby odebrány, nebo kterému byly zadány zakázky, cenu odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez DPH, datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na základě kterého byla dodávka uskutečněna.

Formulář Ohlášení o plnění povinného podílu OZP na celkovém počtu zaměstnanců je možné vytisknout, vyplnit na PC a následně vytisknout či vyplněný odeslat prostřednictvím datové schránky. Formulář je k dispozici na internetové adrese ministerstva práce a sociálních věcí. Nevyšel Vám povinný podíl? Musíte doplácet peníze státu. Pomůžeme Vám vyřešit náhradní plnění pro rok 2017. Obraťte se na nás, naše služby Vás nic nestojí.

Fotogalerie

Náš tým

Kontaktujte náš zkušený tým pracovníků, který Vám v prvním kroku představí naší společnost a pomůže Vám dle vašich přání v oblasti náhradního plnění.

Partneři