Pracovní rehabilitace pro OZP pomáhá při získání a udržení práce

Počet osob se zdravotním postižením (OZP), se kterými Úřad práce ČR loni uzavřel Individuální plán pracovní rehabilitace, v meziročním srovnání dvojnásobně vzrostl.

Pracovní Rehabilitace pro OZP pomáhá při získání a udržení práce

Zatímco v roce 2015 evidoval ÚP ČR 159 dohod, loni jich bylo už 325. Oproti roku 2014 je pak nárůst více než čtyřnásobný. Nejvíce uzavřených Individuálních plánů pracovní rehabilitace evidoval loni ÚP ČR v Moravskoslezském kraji.

Pracovní rehabilitace je komplexní proces, který umožňuje OZP udržet si stávající zaměstnání a připravit se na povolání či pracovní činnosti, které jsou pro ně vhodné. Může zahrnovat poradenskou činnost, přípravu na budoucí povolání, přípravu k práci, specializované rekvalifikační kurzy, zprostředkování zaměstnání, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání, vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání a pro výkon jiné výdělečné činnosti.

„Všechny tyto aktivity mohou využít lidé se zdravotním postižením nejen v době, kdy hledají zaměstnání, ale také tehdy, když zaměstnaní jsou, jejich zdravotní stav se změní a je třeba na tuto skutečnost adekvátně reagovat, aby si stávající práci dokázali udržet. Úřad práce ČR je připraven v tomto ohledu velmi úzce spolupracovat nejen s uchazeči a zaměstnavateli, jež už obdobnou zkušenost mají, ale také s těmi, kteří o takovém kroku uvažují. V případě zájmu o jakékoli informace či praktickou pomoc se mohou s důvěrou obrátit na naše specialisty,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Pokud má člověk se zdravotním postižením zájem o zařazení do pracovní rehabilitace, může kontaktovat kterékoli pracoviště ÚP ČR v rámci kraje, v němž má trvalé bydliště. Pověřený zaměstnanec s ním vypracuje Individuální plán pracovní rehabilitace, v jehož rámci zohlední potřeby, schopnosti, dovednosti a samozřejmě zdravotní způsobilost žadatele. Na základě dohodnutého harmonogramu pak probíhají aktivity, jejichž cílem je buď získání nové práce, nebo udržení té dosavadní. Pracovní rehabilitaci zajišťuje Úřad práce ČR ve spolupráci se zaměstnavateli, vzdělávacími zařízeními, s neziskovými organizacemi, lékaři a se zdravotnickými zařízeními. Její součástí je také úhrada nákladů s ní spojených (např. cestovné).

Fotogalerie

Náš tým

Kontaktujte náš zkušený tým pracovníků, který Vám v prvním kroku představí naší společnost a pomůže Vám dle vašich přání v oblasti náhradního plnění.

Partneři